Een peer weken nao et wegraeken van zien moeder kwam Johan Veenstra eerst an de weet wie zien vader was en ontdekte hi’j dat hi’j een halfbreur hadde. Tien jaor laeter het hi’j dat gegeven verwarkt in zien vierde roman Een brogge van glas.

Et boek begint as de schriever een brief an die onbekende breur schrift en de spannende vraoge is dan as en hoe daor op reageerd wodden zal. In tussentied beschrift Veenstra mit grote eupenhied fragmenten uut zien leven. Et opgruuien in een klein Stellingwarfs dörp van kleine boerties, daor alleman mekeer kende. Een dörp dat allange niet meer bestaot. Et verlangst naor genegenhied en geburgenhied, de tere dingen van et leven daor as niet over praot wodden kon. En… een liefde die geheim blieven moet.

Mit Een brogge van glas het Johan Veenstra een indrokwekkend en ontroerend boek schreven dat ongetwiefeld op een protte lezers grote indrok maeken zal.

  ISBN-10: 90-6466-135-9 en ISBN-13: 978-906466-135-8
 4e drok, 2006
 Pries € 11,--