23 juni Ė 8.30 Ė Over een half ure stap ik in de auto en rie naor Almelo. Biíj de zoemerdag heb ik weinig optredens, mar vanaovend moeík verhaelen vertellen in Vroomshoop in een boereschure veur de Kreenk vuur de Twentse Sproak en de Gelderse Laandbouw en Tuunbouw Orgenisaosie ofd. Twenteraand. Tegere mit de Twentse schrievers Gerrit Kraa en Andrť Hottenhuis en zangeresse Annet RŲthengatter. En dat alles onder de titel Cultuur in de schuur. Annet ken ik nog niet, Gerrit en Andrť wel. Ik hebbe in et Theaterhotel in Almelo al es een peer keer mit heur optreden.
  Dit reisien naor Twente kan mooi kombineerd wodden mit een vesite an Johan en Gertie Bijkerk. Stellingwarvers in de vremde. Ik bin indertied mit heur in de kunde kommen in Beckum op een Stellingwarver Aovend daore. Sund die tied gaon we vrundschoppelik mit mekeer omme. Hiíj is jazzpianist en kompenist, ziíj textielkeunsteneresse. Al een jaormennig gaon we mit ín drienend naor de Opera van Spange. Ik gao dommiet eerst naor heur toe, vanaovend mit mekeer naor Vroomshoop, en dan overnaacht ik biíj heur in Almelo.

22 juni Ė Nooit van mien leven heb ik een dagboek biíjhullen en dat ik dat now wel doe ligt an Jan. Et was op een zuver nog wat kille dag biíj de meitied dat dír anbeld wodde. Veur de deure ston een man mit een fiets. Ik schatte him begin veertig. Een man in een kotte broek en op blote voeten. Jan Meijer uut Et Vene. Hiíj zee dat hiíj al jaoren een fan van miíj was en een website over miíj beginnen wol. Dat doe heb ik zegd dat hiíj dír mar gauw inkommen mos.
  Now ja, die thuusbladziede is dír now dus en daor moet ok wel es wat niíjs op staon. Zo komt et dus daík now in et diepe springe en perberen zal een dagboek biíj te holen. Daor zal ik grif niet elke dag in schrieven. Mien schrieversleven is now ok weer niet zů enerverend daík elke dag dingen mitmaeke die et verdienen om neteerd te wodden. Mar wat miíj zoal overkomt en doende hoolt, dat zaík opschrieven. Mar ik zal miíjzels in de gaten holen! Biíjtieden mit rooie oorties en groot genoegen heík tot now an toe alle dielen van et Geheim Dagboek van de in december 2001 wegraekte Zeeuwse schriever/dichter Hans Warren lezen. Toch zal ik niet zo loslippig wezen as hiíj indertied was. Een dagboek op internet kan iederiene ja votdaolik lezen. En mien persoonlike leven is best wel es slimme spannendÖ Mar dír bin now ienkeer dingen die gieniene wat angaon en die gooi ik niet op internet. Ik bin wel wiezer!

Naor de volgende bladziede