2 jannewaori Ė 17.20 Ė De kastboom heík weer oftuugd en opruumd, alle kaorten in een lae daon, dat et is allemaole weer gewoon in huus.
  Ik voere de voegelties now an weerskaanten van et huus, dat ik zitte as ít waore midden in een voegeloase. Ik geniete dír slim van. Jim voeren de voegels toch ok wel? Nee? Now, dat heurt wel zo, dat is ok al et minste wawwe veur aandere dieren doen kunnen. Et dier dat meenske hiet is toch al doende en help disse eerde naor de filistijnen. Disse moralistische bosschop mos dír, mit daank an Al Gore, even uut.
  Ik hebbe vandaege een verhael schreven veur wat een niíje verhaelebundel wodden moet en et hiele spul zit ok al in de komputer. Een verhael over een man die ík tegenkomme op een dierekarkhof en daor aík mit an de praot raeke.
  Et krokte hier vandemiddag een betien. Begriepen jim me niet? Et gromde hier vandemiddag een betien. Nog niet? Et sniíjde hier vandemiddag hiel licht. EnÖ ok hiel mooi!
  En now eet ik gauw wat en dan verstruup ik me, want ik stappe aanst in de auto en dan gao ík in Wolvege naor et CvdM: et Centrum van de Macht. Dat betekent dus daík naor de niíjjaorsreceptie in et gemientehuus gao. Dat wodt dus haanties geven, genoeglik mit alleman praoten en lekkere draankies en happies. Dat laeste zaík me niet ontkommen laoten, want ik betaele jaors een bratse centen veur de OZB en op disse meniere komt dír dan toch wat van weeromme.

1 jannewaori Ė 17.00 Ė Ik hebbe et gisteraovend hiel gezellig had biíj Haarm en Jacob: praoten, wat tillevisiekieken, lekker eten en drinken. Om middernaacht kwam de hiele buurt op íe diek biíj mekaander en hewwe mekeer et niíjjaor ofwunnen. MarÖ van et vuurwark was niks te zien. Ik hebbe zelden in mien leven zoeín verschrikkelik dichte mist mitmaekt. Et zicht was mar tien meter of daoromtrent. Ají biíj et iene straotlanteernlocht stonnen kojí et volgende niet zien. Et was kompleet onverantwoordelik en gao in de auto de weg op naor huus toe. Ik zol daor kompleet verdwaeld wezen in de niíjbouwwieken. Ie konnen gien wegofslag onderscheiden. DatÖ ik bin in Et Vene bleven te slaopen en bin daor om kwat veur twieje vannaacht ok drekt diepe in de slaop valen. Ik hebbe niet iens meer heurd dat Haarm op íe trappe van welterusten tegen me zegd het. En vroeger kon ík de eerste naacht op een vremd bedde nooit slaopen. Vandemorgen bin ík nao et broodeten weer naor huus gaon, dat om tien ure waík weer thuus!
  Gister kwam dír al een kaorte van Pieter mit gelokweensken veur mien jaordag. Pieter is op vekaansie in Vaals en is daor vannaacht et niíje jaor begonnen. Dír kwam ok een mailtien in mooi Saksisch/Stellingwarfs van mien Deense kunde Kenneth die now in Recife in BraziliŽ woont en warkt en mailde dat hiíj vandemiddag et niíje jaor daore heerlik in de zunne op et straand vieren gaot! Now, dat is wel even wat aanders as dikke in de dieze zitten!
  Op niíjjaorsdag doe ík waík ieder jaor op die dag doe. Ik hebbe de acht ammerillen uut et donker haeld, niíje grond en waeter geven, en in et locht zet. Laot now de knoppen mar kommen!

Naor de volgende bladziede - Naor de laeste bladziede 2007