2 jannewaori Ė 17.20 Ė Gisteraovend heík de thriller Terug naar de kust mit Linda de Mol zien. Ik bin niet zo Linda de Mol-achtig. Ik kieke nooit naor heur shows op íe tillevisie, want daor vien ik gien klap an. Mar as aktrice dee ze et hielemaole niet zo slecht. Veur Nederlaanse begrippen was et best ok een mooie en spannende film.
  Ik hebbe vandemiddag wat bestellings van Mit et waeter veur de dokter naor Der Izzerd brocht. En officieel is et boek dír nog niet iensÖ Mar wat vot is, is vot!
  Ik hebbe et boekien Kleinigheden van Albert Smit (1848-1935) lezen. Smit schreef indertied verhaelen en gedichten in et Stienwiekers. Aenlik dus in de Stienwieker variaant van et Stellingwarfs. Dick Weijdema het in 1987 een boekien saemensteld mit wark van Albert Smit. Et aorigste in et boek vien ik et lange verhael De Groote Slokop over de stried tussen veenbaozen en arbeiders. Dat is hiel herkenber. Dír staon vanzels woorden in et boek daor aík nog nooit van heurd hadde en diejí ok niet vienen in et Stellingwarfs Woordeboek, want dat beflapt et Stellingwarfs, zoas dat in de Kop van Overiessel an et angreenzende pat van Drenthe praot wodt, niet. Weten jim wat flikkertiesaovend is? Nee, niet wajím lichtkaans daenkenÖ Et is de benaeming veur de zundagaovend veur mark en kermis in Stienwiek.

1 jannewaori Ė 17.00 Ė Gisteraovend hewwe vanzels naor Youp keken. Hiel mooi! Prachtig hoe hiíj et volk dat verslaafd is an de tegenwoordige sociaole media daelezette! Ik was et dír hielemaole mit iens. De meensken bin niet goed wies! Nao middernaacht biwwe de straote opgaon en hebben alderhaande volk et niíjjaor ofwunnen. En doe hewwe, krek as in aandere jaoren, om ien ure nog op íe tillevisie naor et vuurwark keken biíj de Londense Big Ben. Dat is nog es vuurwark! En we hebben heerlike, deur Jacob maekte, saucijzebroties had! Doe ík vannaacht naor huus ree was et overal hiel rustig. Om half drieje bin ík op bedde kreupen.
  Vandemorgen betied heík de poes van de buren gauw in huus laoten en ik bin weer op bedde gaon. Tussen acht en negen ure heík op bedde verhaelen rippeteerd. Jannewaori wodt een drokke vertelmaond, ik mag vandeweke drie keer vot te vertellen: naor Oosterwoolde, Sneek en Niíj Amsterdam. Ik hebbe alle ammarillen, naodat ze drie maonden in duuster staon hebben, ok weer veur ít locht haeld en ze niíje grond en waeter geven. In de witte ammarille zit al een knoppe! En now mar hopen dat biíj de aanderen in de loop van de maond ok knoppen zichtber wodden. Vandemiddag heík een kollum schreven. Ik scheef gister ommes daík graeg gewoon wat deurwarken wil. Zoks is ommes et beste veur een meenske en daor bin ík vandaege dus drekt mar mit uut aende zet. En dan vanaovend Boer zuukt vrouw! Wat een zegen rust dír votdaolik al op et niíje jaor!

Naor de volgende bladziede