3 jannewaori Ė 17.00 Ė Tiedens de niíjjaorsreceptie in et gemientehuus in Wolvege zee een man gisteraovend tegen me dat hiíj de foto, die biíj mien kollum in de Liwwadder Kraante staot, niet mooi vint. Hiíj wil en zal now kontakt opnemen mit de kraante en vraogen as dat niet aanders kan. De Stellingwarver schriever moet neffens him nettieser op petret. TsjaÖ Ik bin now ienkeer niet mooier as daík binÖ Dan meugen ze in Liwwadden wel ommeraek an ít fotoshoppenÖ Now ja, ik bin beniíjd, mar ik daenke niet dat ze drekt weer een fotograaf sturen. Ik bin lessend krek op petret kommen. Ze kun wel an de gang blieven. EnÖ de kollums bin vanzels belangrieker as de foto.
  Kiron Gerrits is 4de jaors journalistiekstudent. Angaonde de Geschiedenis van de Aktualiteit schrift ze een stok over de Friezen en dan in et biezunder over de Stellingwarven. Ze vreug miíj in december as ze miíj wel interviewen moch over Stellingwarf en Stellingwarfs. Gister mailde ze me de vraogen toe en daor heík vandaege zo goed meugelik een antwoord biíj schreven en heur de boel doe weer toemaild.
  Vandemorgen heík de schilder over de heerd had. Et plefon in de kaemer begon op verschillende plakken te bladderen. De boel is now wat biíjwarkt en sausd. Zoks is wel wat een onthut. De beide katten maekte et niks uut. Die bin elk zolange op een stoel in de keuken liggen gaon te slaopen. En now is alles weer netties!

2 jannewaori Ė 17.00 Ė Pieter kwam hier gister in de naomiddag om me et niíjjaor of te winnen. We hebben uutgebreid overlegd over nog een grafiekprojekt. Vandemorgen bin ík op bedde al begonnen om verhaelen te rippeteren veur een optreden van de kommende vriíjdag in Apeldoorn. Anke het vandemorgen et huus schonemaekt en zodaolik kommen Fokje en Its hier te eten. Dír staot op et ogenblik een ongetwiefeld lekkere maoltied in de ovend waarm te wodden. Nao et eten zaík de boel gauw ofwasken en dan gao ík naor de niíjjaorsreceptie van de gemiente in et gemientehuus in Wolvege. Daor zaík grif een hieleboel meensken de haand geven.

1 jannewaori Ė 15.00 Ė Et mag wat miíj anbelangt elke jaorwisseling wel regenen. Dan hejí in ieder geval minder idioten en vernielders biíj de diek. Wiíj hebben nao middernaacht butendeure biíj Haarm en Jacob veur ít huus et vuurwark in Et Vene bekeken en de buurt daore et niíjjaor ofwunnen. En doe hewwe in huus waacht tot et niíje jaor in Engelaand was en hewwe et altied prachtige vuurwark in Londen op íe tillevisie bekeken. Doe ík thuuskwam kwammen de beide poezen nog op vesite en ik bin uuteindelik om drie ure op bedde raektÖ
  Vandemorgen veur negen ure waík al weer percent. Ik bin et niíje jaor begonnen zoaík et oolde ofsleuten hebbe. Mit et schrieven van een verhael, dat laeter misschien wel in een niíje verhaelebundel komt. EnÖ ik hebbe de ammarillen veur ít locht haeld, verpot en waeter geven. En now kommen dír over een peer weken hopelik knoppen. Ik bin ieder jaor weer beniíjd hoe as et me ofgaon zal. Vandemiddag zaík alvast een ovendschottel klaormaeken, want morgenaovend krieík twie beste eters.

Naor de volgende bladziede - Naor de laetste bladziede 2012