2 jannewaori Ė 17.20 Ė Van de buren heurde ík gister dat Boris en Joris oorspronkelik uut een nussien van boven Drachten kommen. Et bin dus W‚ldkatten van geboorte. Now, dan is ít vanzels mar goed dat ze indertied zo gauw naor de Stellingwarven kommen en hier hielemaole integreerd binnen, aanders was dír lichtkaans niks van terechte kommen!
  Et niíje gedicht daor aík gister nog van docht dat et klaor was, is nog hielemaole niet klaor. Ik bin dír gisteraovend drekt al weer an begonnen te veraanderenÖ En zo heurt et vanzels ok. Hoe zoík ok zo gauw een gedicht klaor hebben? Hoe kon ík dat ok daenken! Ik hebbe trouwens nao de prachtige film Il postino over de postbode van Pablo Neruda, die ík gisteraovend op Canvas zien hebbe, zomar nog wat zinnen opschreven. Dat wodt grif ok wel een gedicht. Zo gaot et altied. Een gedicht komt nooit allienig. Dír kommen altied een peer toegelieke. Mar now kan et de rest van et jaor ok wel poŽtisch doodstille blieven. Ie hebben dír gien zeggen van.
  Vandemiddag heík verhaelen verteld tiedens de niíjjaorsbiíjienkomst van de bewoners van Rikkingehof in Oosterwoolde. Ik was dír twie jaor leden ok te vertellen. Ik hadde goed oefend en et gong goed. Et was mien eerste optreden sund 9 november en et klinkt zuver wat verontrustend, mar ik hebbe et al die tied niet mistÖ Ik vun et now wel weer mooi om te doen, mar tochÖ Et heilige vuur daík van alles mar moet mit mien schrieveriíje, vertelderiíje en et Stellingwarfs is dír niet meer. Dat liekt me trouwens hiel gezond toe!

1 jannewaori Ė 16.30 Ė We hebben gisteraovend mit een protte lekkere happies en draankies genoeglik et oolde jaor uutzeten in Et Vene. We hebben wat naor de tillevisie keken en even nao twaelf ure hewwe butendeure op íe straote de verschillende buren van Haarm en Jacob et niíjjaor ofwunnen en wat naor et vuurwark keken. En doe begon et et regenenÖ Om kwat over iene bin ík weer op huus an gaon.
  Vandemorgen bin ík op bedde al begonnen mit et rippeteren van de verhaelen die ík morgen in Oosterwoolde vertellen zal. Ik hadde Boris veur de tied al in huus laoten, dat die gong even laeter drok spinnende tegen me an op bedde liggen. Hiíj mag eins niet op bedde kommen, mar op íe eerste dag van ít jaor moet zoks kunnen en meugen. Laeter kwam Joris ok, dat doe wawwe weer kompleet. Ik hebbe et gedicht daor aík een peer daegen leden mit begonnen was ofmaekt en in de komputer stopt. En ik hebbe een kollum die ík al in juli 2002 in klad schreven hebbe wat veraanderd, uuttikt en ok in de komputer stopt. Die kollum het dus haost twaelf jaor op mien buro legen te waachten en is nog zo aktueel as wat, dat laoík die binnenkot mar es bruken gaon. Dír ligt trouwens nog wel meer op et buroÖ Vandemiddag heík mien jaorlikse puttien wark daon: de ammarillen uut et donker haeld en ze niíje grond en waeter geven. Now staon dír mar liefst twaelf op íe veensterbaank in mien warkkaemer. En now mar waachten op íe knoppen!

 Naor de volgende bladziede - Naor de laeste bladziede 2013