25 meert Ė 17.00 Ė Mien kollega Arnon Grunberg brocht me laestaovens an de taofel biíj Jeroen Pauw op een geweldig idee. Dat daor heík vandaege mar es een kollum over schreven!
  Ik bin begonnen en rippeteer wat verhaelen veur et optreden van ankem weke deensdagmiddag in Ooldemark. Ik zal daor ok wat verhaelen vertellen die ík een hiel schoft niet verteld hebbe en dan moet dír van teveuren vanzels flink oefend wodden!
  Gisteraovend heík hier biíj oons in mfc De Niíje Stienze naor de veurstelling van et Stellingwarver kabberetgezelschop The Flying Stars uut Hooltpae west. Kammeraod Haarm schrift al jaoren teksten veur de Stars die ankem jaor zeuventig jaor bestaon. Et was een genoeglike aovend mit schetsies en lieties. Een peer kwammen me hiel bekend veurÖ Ze bin wel wat te vergelieken mit de groep Boerenblond uut Runerwoold die heur pergramme een schoffien leden ok in oons mfc op íe plaanken brochten. Mar die heur schetsies bin langer.
  Vandemiddag heík Berkoop even ommefietst en gistermiddag Wolvege. Et was dír prachtig weer veur. Hieronder een foto van gistermiddag. De Lende ligt dír altied mooi biíj.


24 meert Ė 17.00 Ė Ik hebbe de twiede korrektieproeven van mien niíje dichtbundel bekeken en kan now gien fouten meer vienen. Et zicht dír allegeer prachtig uut. Et ienige wat nog vermeld wodden moet is et foons of de foonsen die subsidie geven gaon veur de dichtbundel. Mar dat is nog niet bekend. De bundel telt 64 bladzieden en is aanst veur een wel slim schoppelik Eupen Stal-priesien van mar tien euro te koop. Hieronder de flaptekst van mien niíje boek.

De gedichten van Johan Veenstra in De overkaant van et waeter bin hiel persoonlik. Ze gaon over himzels, zien moeder, onbekende vader, (half)breur en kammeraod. Ze sluten as et waore an biíj zien (diels) autobiografische romans Een brogge van glas en Een vrouw van ivoor. De dichter dust kwetsber te wezen. Hiíj lat de lezer toe in zien leven en schrift daor sfeervol en mankeliek over in de tael van zien hatte. 
We leren een zo staorigan oolder woddende man kennen, zien dromen, twiefels en verlangsten. Hiíj is now op een punt in zien leven kommen dat hiíj wet dat de zoemer veurbiíj is en dat et aanst winter wodden zal. Een eerste vlocht gaanzen vertelt him dat de tied him op íe hakken zit. De overkaant van et waeter is beeldende poŽzie mit een grote zeggingskracht.

Naor de veurige bladziede