29 april Ė 17.30 Ė Ik hebbe vandaege de boekholing van et laeste vertelseizoen daon. Ik hebbe veur 2.787,10 euro an boeken en cdís verkocht in de schoften en nao ofloop van mien optredens. Dat is ongeveer etzelde as et jaor dír veur, mar hiel arg vule minder as Ďvroegerí. Dír kommen almar minder optredens deurdat verienings opholen te bestaon en dus zal de verkope van boeken en cdís ok almar minder wodden. Ik hebbe gelokkig de goeie tied nog mitmaekt en kan daor mit een protte genoegen op weerommekieken.
  Vandaege haík naor Ingmar en die zuld, mar de vesite zal even uutsteld wodden. Ik hebbe gister wel et eerste heufdstok van mien niíje roman naor Ingmar maild. Hiíj gaot, krek as mien veurige romans en dichtbundels, ok dit boek heufdstok veur heufdstok kritisch bekieken. Ik zal et spul grif vol rooie antekenings en opmarkings weerommekriegen. Mar dat is allienig mar goed!
  Ik bin vandaege ok begonnen en leer een niíj verhael uut et heufd. Et is een gelegenhiedsverhael daík in opdracht schreven hebbe en daík tiedens een slim biezundere gelegenhied in de loop van juni argens vertellen za1. Aík van now of an elke dag oefene moet et dír dan veur een zael vol volk zomar uutroegelen zonder dat meensken zien kunnen hoevule wark en tied as dír in zeten het.

28 april Ė 17.30 Ė Vandemiddag heík naor Appelsche west, want daor moch ik verhaelen vertellen veur de bewoners van Riemsoord. Ik bin daor de laeste jaoren meerdere keren west te vertellen. Et was een gezellige middag. Et is daor wel hiel drege om te vertellen, mar daor kan gieniene veerder wat an doen. Ik stao in een grote ruumte daor de ingang van et gebouw ok is. Al vertellende uut et heufd zie ík dus iederiene et gebouw in- en uutgaon, tegen mekeer zwaaien, in de veerte mit mekeer praoten. Boven over de gangen lopenÖ Ik zie alles en perbere daor niet op te letten, mar dat lokt nooit ok mar ien keer. Vandemiddag leup dír een vrouw vot die een hoestbujje kreeg en tot twie keer toe leup een vrouw mit een rollater vlak veur me langes. Dat is drege, heur, mar echt gieniene kan dír veerder wat an doen. Mar ik hebbe dír wel een peer keer in ommehaspeld en hier en daor es een stokkien tekst vergeten. Dat is dan niet aanders. Dit was et laeste optreden van dit vertelseizoen. Et was optreden nommer 3055.
  En dan nog even naor gisteraovend. We bin getuge west van een prachtig Oranjekonsert. Euphonia en Elske Dewalle weren best op dreef. Nao et lied In nije dei, dat ze ok zong tiedens The Passion, gong et pebliek staon en klapte uutbundig. Pieter en ik zatten biíj Hans en Simmie Koekkoek. Hans en ik hebbeen et Oranjekonsert indertied jaorenlaank prissenteerd en ok wel es tegere. We hebben nao ofloop nog een hiel schoft naopraot en geneuten van lekkere happies en draankies.


Naor de veurige bladziede