18 meie 17.00 Ik hebbe de nije museumjaorkaorte kregen. Now kan k weer een jaor veuruut. In de laeste twaelf maonden hek achttien keer naor een museum west. Ak iederkeer een kaortien kopen moeten hadde wak 218 euro kwiet west. Mit die museumkaorte kostte et me mar 54,95 euro. Een veurdiel van mar liefst 163,05 euro! Niet gek zoen museumjaorkaorte! In de laeste twaelf maonden wak in museums in Amsterdam (zes keer), Peasens-Moddergat, Zooltkaamp, Den Haag, Ouwerkarke, Assen, Haarlem, Liwwadden, Soest, Doorn, Enschede, Utrecht en Arnhem.
  Dr bin weer een boel iekmulders. Ze kommen op et locht van de buterlaampe of en ik hadde dr gisteraovend ok al twieje in huus. Mar dat is vanzels de bedoeling niet. Ik vien et prachtige krobbegies en bin alied bliede as ze dr jaors weer binnen.
  Gisteraovend het Jan de webmaster hier nog wat technische hoogstaanties uutvoerd. Klussies die ik nooit klaorkriegen zol. Wat is et mooi dat dr meensken binnen die technisch binnen.
  Ik stappe aanst in de auto en dan pik ik Sigrid, Janneke en Marian op in Hooltwoolde. We gaon naor de Grote Karke in Liwwadden. Daor treffen we oonze regisseur Gooitsen. In de Grote Karke won vanaovend alle 32 goedkeurde projekten van Under de Toer prissenteerd. Dat allegeer in et kader van LF2018. Serge Epskamp zal daor trouwens in et Stellingwarfs zingen. Oons projekt De tael van et hatte, dat ankem jaor in oktober op Der Izzerd opvoerd wodden zal, wodt ok prissenteerd. Et belooft vanaovend een groot kultureel spektaokel te wodden.

17 meie 18.00 Vandaege hebben de beide tuunmannen de tuun beredded en ik bin uut veren west. Een aander et wark doen laoten en zels op e flitter! Zo hek et mar mooi veur mekeer! Mit meer as honderd oold-kollegas van de belastingdienst hawwe vandaege mit wondermooi zoemerweer, et zat tegen de dattig graoden an, oons jaorlikse bootreisien. Ik hebbe Jan, Durkje en Riemie vandemorgen om even nao negen ure oppikt in Wolvege. We bin laeter vanuut Akkrum mit de Frisian Queen et waeter op west naor Sneek. Over et Sneekermeer henne. We bin de dag begonnen mit wat drinken en lekker gebak en we hebben an boord ok een waarm buffet had. En op e weerommereize drinken en lekkere happies. Allemaole vergees! We konnen de beurs in de buse holen! In Sneek hewwe een kuier maekt mit een stadsgids. Et was een prachtige dag! Hieronder twie fotos van vandaege. Links: we kwammen onderwegens bij Grouw langes. De vlagge en wimpel stonnen op e toren. Mxima wodt vandaege 46 jaor. Rechts: de Frisian Queen ligt hier ofmeerd in Sneek.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede