15 april Ė 17.00 Ė Ik bin al een weke mit een slim drege klus an de gang. De drokproeven van mien niíje roman Vroeger is veurgoed veurbiíj. Woord veur woord moet alles weer naokeken wodden. En... dír is van alles mis. As et spul van komputer naor komputer gaot veraandert dír van alles wat niet moet. Wat kursief moet is inienend niet meer kursief. Waor insprongen wodden moet, wodt inienend niet meer insprongen. Of aandersomme... Een huud vol wark. En dan vien ik toch ok nog fouten van mezels, die ík biíj al die veurige naokiekbeurten over de kop zien hebbe. Ik vien schrieven altied nog wel mooi wark, mar al dit wark krieík zo staorigan dikke mien nocht van. Vandaege bin ík dír ok weer mit an de gang west en ie moeín et zo now en dan even liggen laoten, aanders ziejí et niet meer. Aík dír deur bin gaot alles weer naor de man die et binnenwark van de roman maekt en dan gaot die alles weer veraanderen. En dan... krieík alles weer om nao te kieken as al die veraanderings goed gebeurd binnen.
  Disse niíje roman telt percies 200 bladzieden. Et is mien dikste boek tot now an toe. Mar we doen now 34 in plak van 37 regels op een bladziede. Omdaík een protte wat ooldere lezers hebbe is dat wat makkeliker. Dír wodt nog wel gauw es klaegd over de kleine letters. Daor wodt now dus wat an daon! Et is now ok bekend wie et eerste exemplaor van de roman op 27 juli in ontvangst nemen zal, wie me op die aovend interviewen gaot en wie dír zingen gaot. Een man die neffens de berichten op internet in Amerike an ít deurbreken is! Mar al die naemen maek ik now nog niet bekend. Kom allegeer op 27 juli naor et mfc in Niíjhooltpae en jim maeken et mit!

14 april Ė 17.00 Ė Ik hebbe gister de Duutse laekens van bedde haeld. Ik hadde ze wat langer liggen laoten vanwege de zere rogge. Mar ja, now heík de spiereboel biíj de linkerkniíje gister wat verknoffeld. Ik neme mar weer wat asperienen in.
  Vandaege bin ík begonnen en rippeteer de verhaelen die ík ankem weke vertellen mag. Ik zal deensdagaovend naor Augustinusge en woensdagaovend naor Volllenhove.
  Vandemiddag heík de niíje fiets ophaeld uut Wolvege. Dat aík now es niet al te vule ongemakken hebbe kan ík es uut fietsen. De oolde fiets heík mar twie jaor had en een protte meleur mit had. Ik hebbe dír mit mekeer 2672 kilemeter op reden. Ik hope dat disse beter uutvaalt!
  Van Peter en Geertje kwam dír vandaege een kaorte van heur favoriete vekaansie-eilaand Terschelling!


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede