10 oktober 20.00 Vandemiddag is in et perveensiehuus in Zwolle et konvenaant veur et Nedersaksisch ondertekend deur de direkteur-generaol van et ministerie van Binderlaanse Zaeken, de kultuurdippeteerden van Frieslaand, Grunningen, Drenthe, Overiessel en Gelderlaand. En de burgemeester van West-Stellingwarf en de kultuurwethoolder van Oost-Stellingwarf. Menister Kajsa Ollongren zol kommen, mar die hadde de griep. En now is et Nedersaksisch (en dus ok et Stellingwarfs) officieel een tael. Mar... dat was et vanzels al ieuwen. Och now ja, toe dan mar. Ik hadde een uutneudiging om dr bij te wezen, dat ik bin dr henne west. Dr is vandemiddag een hiel pergramme ofwarkt en nao ofloop was dr een buffet. Iederiene kreeg ok een goodiebag mit. Een votgeefpoede mit uut elke streek wat moois dr in. Van de Stellingwarven zat mien vertaeling van Pake en beppe Pluus dr in. Nijntje in et Stellingwarfs. Hiel mooi!


9 oktober 18.00 Vandemiddag hek op e fiets naor kapster Bertha in Et Vene west. Et blift mar mooi weer... Veurdak bij heur nao et haorknippen weer op e fiets stapte hek nog een koppien soep bij heur had mit twie plakken bolle mit geitekeze. En doe nog twie koppen thee mit hunning en een plakke koeke mit Zeeuwse crme dr op! Ik kreeg ok nog een halve bloemkool mit. Ik hadde heur een pottien courgettesjem mitneumen. Wie het dr zoen kapper! Ze het me et haor netties bekubbed, dat ik kan morgen in Zwolle menister Kajsa Ollongren fesoenlik onder ogen kommen in et perveensiehuus daore! Dan wodt et Nedersaksisch tot tael verheven, mar dat was et netuurlik altied al.
  Et is goed en lees van tied tot tied ok boeken in een aandere Nedersaksische tael. Een schoffien leden alweer hek de roman Steaven Volman lezen. Een mooie vertelling in et Aachterhoeks van Herman van Velzen. Ik hadde et boek te lien van Jan en Diana en... hebbe vergeten en geef et heur weer mit doe ze hier laestdaegs op vesite weren. Wat bin k bijtieden ok een koehaffel!

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede