26 meie – 18.30 – We hebben d’r vandaege een heerlike fietsdag van 63 kilemeter van maekt. Vandemorgen hewwe hier de fietsen aachter op ’e auto zet en bin doe naor de Driewegsluus reden. Daor hewwe de auto staon laoten en biwwe begonnen te fietsen. Over de Lendediek naor Ossenziel en doe die prachtige route over Kaelenbarg naor Blokziel. In Kaelenbarg mochten we in verbaand mit de koronakrisis niet veerder over et fietspad naor Blokziel. Now, daor hul gien meens him an. Wi’j dus ok niet. We bin gewoon deurfietst. Et moet verdikkeme niet overdreven wodden! In Blokziel hewwe een poedegien petat en wat drinken had bi’j et Preens Maurits Huus. Die petat vul bi’j mien fietskammeraod niet in de smaek. Dat ha’k wel verwaacht. D’r zat wel wat zwattig spul tussen. Dat heurt vanzels ok niet zo, mar ik vun et nog wel lekker. Och, ik bin een gewoon dörpsjoongien en ik was vroeger niks en bin nog niet zovule wend. Dat schilt… Dan bi’j’ gauwer tevreden. Nao Blokziel biwwe over de oolde zeediek naor Vollenhove fietst. Vandaor over diezelde diek weeromme naor Blokziel en doe over nog altied dezelde zeediek deur Blankenham. Vervolgens weer richting Ossenziel. Doe over Ooldemark en Blesdieke naor de Sas. En doe nog over et Lendepattien weeromme naor de Driewegsluus. Daor hewwe elk een brotien hamburger had. Dat wodde goedkeurd! Wat een heerlike dag! Hieronder twie foto’s. Links: et mooie Kaelenbarg. Rechts: et al lieke mooie Blokziel.


Naor de veurige bladziede