4 augustus Ė 21.00 Ė Vandaege biwwe de hiele dag mit de boot et waeter op west. Et was dír now mooi weer veur. As et aanst boven de dattig graoden is, braan ie van et waeter of. De veurige keer hewwe haost negen uren op et waeter west, vandaege 8 uren en een kertier. We hebben de volgende route veerd: Warga, Grou, Irnsum, Ooldeschouw, Akkrum, De Veenhoop, Eernewoolde, Wartena, Warstiens. Et was heerlik op et waeter en drok! Biíj Grou zag ik boten mit de naemen díOlde Zwarver en Bliede. As dat niet Nedersaksisch is! We hebben vandemiddag tussen twie en drie ure eten op et terras van resteraant Ie-Sicht. Heerlik! Ik hebbe een twaelfuurtien had: een koppien broccolisop, een plakkien bolle mit een kroket en een plakkien bolle mit carpaccio. Biíj Wartena mossen we vandemiddag even waachten totdat de brogge om kwat over vufe eupengong veur de boten. Dír kwam een entien anzwemmen en daor begon ik tegen te praoten. Hiíj bleef biíj me in et waeter liggen en dee de snaevel los. As wol hiíj wat weerommezeggen. Vermoedelik vreug hiíj: ĎHeb ie ok wat lekkers veur me?í Now, dat hadden we wel. We hebben veur de wissighied meerstal wel een peer bolties biíj oons. Dat we voerden him wat. Mar doe weren dír in een ommezien vuuftien enties! En allemaal mee-eten, zol Wim Sonneveld wel zeggen. We hebben et koppeltien een krentepoffien en een wit boltien mit schinke opvoerd! Et vul dír best in! Doe ík zo veur de wiend in de zunne tussen Grou en De Veenhoop veerde mit blote aarms en bienen docht ik: ik wil zo wel tot Ruslaand an toe veren! Mar ja, dat kan niet. Et was dus een slim mooie dag! Hieronder een foto van vandaege. Dit is Irnsum an et waeter.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede