22 september – 17.00 – Et is onveurstelber, mar… ik hebbe de Rink van der Veldepries 2020 wunnen veur mien roman Vroeger is veurgoed veurbi’j!

Doe ’k vri’jdagaovend thuuskwam van vekaansie zag ik dat ik een keermennig beld was deur Ynskje Hoekstra uut Drachten. Et zee me niks, dat ik hebbe heur beld. En zi’j vertelde me da’k de Rink van der Veldepries 2020 wunnen hebbe veur mien laeste roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. Dat was geweldig ni’js! Ik hadde niet docht da’k die pries ooit winnen zol. D’r bin zovule goeie Friese schrievers… En toch! Veur de eerste keer wodt de pries toekent an een schriever die in een aandere tael schrift as et Fries. Gister was et ni’js al op Omroep Frieslaand, ze hebben me ok beld veur een interview, mar… ik lag op ’e opperaosietaofel in et ziekenhuus in Drachten… De gelokweensken stromen trouwens binnen. De direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte, mien uutgever, brocht me vandemorgen een groot boeket bloemen! Hiel mooi! Vandemiddag kwam Klasien mit een geweldig mooi boeket zunnebloemen. En doe kwam d’r een bloemist mit een prachtig boeket van Harry en Frans uut Noordwoolde en een bloemist mit een prachtig boeket van uutgeveri’je Bornmeer/Noordboek! Wat een verwenderi’je!
  In 2016 wodde ik nommeneerd veur de Rink van der Veldepries veur mien roman Een vrouw van ivoor. Mar doe wun Anne Feddema de pries. Ik vien et zo mooi da’k krek disse pries now wunnen hebbe omdat Rink van der Velde een veurbeeld veur me was en dan in et biezunder zien kotte verhaelen. En Fettje en ik stonnen altied vlakbi’j him op ’e Boekemark in Drachten. Dat weren nog es tieden! Ik hebbe trouwens al zien boeken. De uutreiking van de pries is op 28 oktober in De Lawei in Drachten. In verbaand mit de koronakrisis meugen d’r mar weinig meensken bi’j wezen. De Rink van der Veldepries bestaot uut een beeltien van Roelie Woudwijk en een bedrag van 2000 euro.
  De twiede drok van et boek is in alle goeie boekwinkels te kriegen. Et is ok te bestellen op dit webstee en dan wodt et boek in de Stellingwarven zonder verzendkosten an huus bezorgd.


21 september – 7.00 – Een vroeg dagboekstokkien. Oold kollega Jan uut Wolvege ridt dommiet veur mit de auto en die brengt me dan naor et ziekenhuus in Drachten. Ik zie d’r best wel wat tegenop. Die sniederi’je in ’t heufd… Bah! Ik bin gien grote held… Hoelange as et duurt wee’k niet. Et kan in beginsel de hiele dag duren. Et is de bedoeling dat Jan de webmaster me dan weer ophaelt uut Drachten en me weer naor huus brengt. Ik mag vanzels niet autorieden. En dan ma’k vannaacht niet op mien rechterkaant liggen. Ik daenke da’k mar een staepel kussens naost me op bedde legge, aanders doe ’k dat automatisch toch, en op disse meniere wo’k hinderd in mien doen en laoten. Ik hope in ieder geval da’k slaopen kan en et niet al te zeer dot en weer begint te bloeden…

Et is now 8 ure en ik bin krek thuus. Ik bin 11 uren in et ziekenhuus west en et vul de dokters en mi’j zwaor tegen. Tot drie keer toe bin ze begonnen om spul vot te snieden. Allienig et hechten duurde al een ure en een kertier. Ik hebbe meer as 50 hechtings in et heufd. Bin now an de antibiotika en moet woensdag weer naor et ziekenhuus. Morgen gaot et over DE PRIES.

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede