Twiede drok Vroeger is veurgoed veurbiíj  

In jannewaori 2019 is dír een twiede drok uutkommen van Johan Veenstra zien zeuvende roman Vroeger is veurgoed veurbiíj. De eerste drok van 800 exemplaoren kwam uut op 27 juli 2018 in mfc De Niíje Stienze in Niíjhooltpae. De twiede drok bedreegt 400 exemplaoren. Et omslag van et boek is van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. De roman telt 204 bladzieden en de pries blift Ä 14,50.

Vroeger is veurgoed veurbiíj  -  de zeuvende roman van Johan Veenstra 

Op vriíjdagaovend 27 juli 2018 wodde in mfc De Niíje Stienze in Niíjhooltpae een kulturele aovend hullen naor anleiding van et uutkommen van de roman Vroeger is veurgoed veurbiíj van Johan Veenstra. Et eerste exemplaor van et boek was veur Sippy Tigchelaar. Johan Veenstra wodde interviewd deur Peter Riksma en Jan Henk de Groot zong lieties in et Grunningers.
Vroeger is veurgoed veurbiíj
is een spannende en ontroerende roman. Et boek gaot over Arjen Hogeling die op een dag in 1990 in Twente mit et geweer in de auto stapt en naor zien geboortestreek, de Stellingwarven, ridt om daor zien halfbreur Albert dood te schieten. As et kan mit ien schot.
Et boek is uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in een oplaoge van 800 exemplaoren. Et omslag is maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. De roman telt 204 bladzieden en kost Ä 14,50.

Dichtbundel De overkaant van et waeter uutverkocht

Op 21 meie 2018 raekte de dichtbundel De overkaant van et waeter uutverkocht. De bundel wodde op 28 juli 2017 prissenteerd tiedens een literaire aovend in mfc De Niíje Stienze in Niíjhooltpae. Et eerste exemplaor wodde deur de dichter overhaandigd an de Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Et boek verscheen in een oplaoge van 350 exemplaoren. Johan Veenstra zat een maond laank praktisch elke dag tiedens de keunstmannefestaosie Eupen Stal mit zien niíje bundel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop om zien bundel an de man te brengen. Dat was een groot sukses. Johan Veenstra verkocht dír allienig daor zoeín 150 exemplaoren. De overkaant van et waeter was de laeste dichtbundel van Johan Veenstra.

Roman Een vrouw van ivoor uutverkocht

Op 20 meert 2018 raekte de roman Een vrouw van ivoor uutverkocht. De roman wodde op 21 augustus 2015 prissenteerd in mfc De Niíje Stienze in Niíjhooltpae. Et eerste exemplaor wodde deur de schriever overhaandigd an de Drentse schriefster Marga Kool. De oplaoge was 1.000 exemplaoren. Et boek wodde in 2016 nommeneerd veur de Rink van der Veldepriis. Op 3 april 2016 wodde de roman bekroond mit de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden in Theater De Winsinghof in Roden.

De overkaant van et waeter de laeste dichtbundel van Johan Veenstra

Tiedens een kulturele aovend in mfc De Niíje Stienze in Niíjhooltpae verscheen op 28 juli 2017 de laeste dichtbundel van Johan Veenstra. Een bundel mit persoonlike gedichten over zien moeder, onbekende vader, (half)breur en kammeraod. De meensken die zien leven kleur gavven en geven. En netuurlik ok gedichten over himzels en zien dŲrp. De bundel kwam uut in een had kaft en in een ienmaolige oplaoge van 350 exemplaoren. De vormgeving is van Sijtze Veldema/Stilet Vormgeving Dwingel. Biíj vuuf gedichten uut de bundel hebben verschillende fotografen fotoís maekt die tiedens de keunstmanefestaosie Eupen Stal in Berkoop te zien binnen in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Johan Veenstra zit daor haost elke middag mit zien boeken, verkoopt en signeert ze. De pries van De overkaant van et waeter is mar tien euro.

Johan Veenstra kandidaot veur de Rink van der Veldepriis

De Stellingwarver schriever Johan Veenstra is ien van de vuuf kandidaoten veur de Rink van der Veldepriis 2016. Veenstra is nommeneerd veur zien roman Een vrouw van ivoor die eind augustus uutgeven wodde door de Stellingwarver Schrieversronte. De aandere vier kandidaoten veur de pries bin Willem Schoorstra (Pier), Mindert Wijnstra (De seefrou), Anne Feddema (De triennen fan Cheetah) en Hylke Tromp (Noah).
De Rink van der Veldepriis wodt sund et jaor 2004 om et jaor uutreikt deur de gemiente Smallingerlaand en de Friese Pers Boekerij. Hiíj bestaot uut een keunstwark van Anne Woudwijk en een bedrag van 1250 euro. De pries is nuumd naor de in 2001 wegraekte Friese schriever en journalist Rink van der Velde. Die zien boeken wodden jaorenlaank geweldig goed verkocht.
De winner wodt op 17 feberwaori 2016 bekendmaekt.

Roman Et geheim van de wiend uutverkocht

Op 21 november 2015 raekte de roman Et geheim van de wiend uutverkocht. De eerste drok van de vuufde roman van Johan Veenstra wodde op vriíjdag 28 agustus 2009 prissenteerd in mfc De Niíje Stienze in Niíjhooltpae. De schriever gaf et eerste exemplaor doe an kesteelheer Gerrie (Gregorius) Halman uut Blesdieke. In 2010 verscheen de twiede drok van et boek. Mit mekeer een oplaoge van 2500 exemplaoren. Johan Veenstra kreeg veur disse roman in 2010 de Streektaelpries 2009 van et Dagblad van et Noorden in de biebeltheek van Emmen.

Een vrouw van ivoor Ė de zesde roman van Johan Veenstra

Op vriíjdagaovend 21 augustus 2015 wodde in mfc De Niíje Stienze in Niíjhooltpae een kulturele aovend hullen naor anleiding van et uutkommen van de roman Een vrouw van ivoor van Johan Veenstra. Et eerste exemplaor van Een vrouw van ivoor was veur de bekende Drentse schriefster Marga Kool. Et twiede exemplaor was veur Feike Oosterhof, die jaoren in Ivoorkust woond en warkt het en de schriever zodoende helpen kon biíj et schrieven van de Afrikaanse stokken van de roman. Pieter Jonker interviewde Johan Veenstra en Marga Kool. De Friese zanger Bennie Huisman zong zowel veur as nao et schoft lieties over et waeter en de zee.
Een vrouw van ivoor is et 25ste boek van Johan Veenstra en zien 6de roman.Veur een klein diel is et een vervolg op Veenstra zien autobiografische roman Een brogge van glas. Dat was een roman over de zuuktocht naor een onbekende vader en een halfbreur. Dezelde meensken die in dat boek veurkommen kommen ok in Een vrouw van ivoor veur. Mar et belangriekste diel van et boek gaot over Aichata Guei, een mooie, jonge vrouw uut IvoorkustÖ Ziíj mos heur laand ontvlochten tiedens de burgeroorlog daor en op een waarme julidag van 2006 komt ze deur de aachterdeure in et huus van Johan Veenstra in Niíjhooltpae. Johan Veenstra volgt heur leven en zien eigen leven tot heur wegen mekaander op die waarme julidag kruzen.
Et is Johan Veenstra opniíj lokt en schrief een boek dají et liefste in iene goeze uutlezen willen! Et boek is uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et omslag is maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Et boek telt 176 bladzieden en kost Ä 13,50.

Johan Veenstra vertaelde Nijntje in et Stellingwarfs

Burgemeester Gerard van Klaveren van West-Stellingwarf kreeg op donderdagaovend 28 augustus in boekhaandel Read Shop Zwikstra in Wolvege et eerste exemplaor van et in et Stellingwarfs vertaelde Nijntje-boekien Pake en beppe Pluus. Hiíj kreeg et van vertaeler Johan Veenstra. Steven Sterk van uutgeveriíje Bornmeer vertelde over et belang van vertaelen in streektaelen.
Op verzuuk van uutgeveriíje Bornmeer vertaelde Johan Veenstra in de meitied van 2014 et Nijntje-boekien Opa en oma Pluis in et Stellingwarfs. In et Stellingwarfs hiet et now dus Pake en beppe Pluus. Dick Bruna, de schriever van de Nijntje-boekies, is dír wereldberoemd mit wodden. Nijntje is in een protte taelen vertaeld en ok in verschillende (streek)taelen in Nederlaand: Fries, Grunnings, Drents, Twents, Aachterhoeks, Zeeuws en Mestrichts. En now kun de Stellingwarver oolden/grootoolden heur kiender/kleinkiender dus ok in et Stellingwarfs uut Nijntje veurlezen. Ankem jaor wodt trouwens et Dick Bruna-jaor. Et is dan percies 60 jaor leden dat et eerste Nijntje boekien uutkwam. Bruna het nog niet zolange leden weten laoten dat hiíj vanwege zien leeftied stopt mit de schrieveriíje.
In dit in et Stellingwarfs vertaelde boekien gaot Nijntje op vesite biíj zien pake en beppe. Hiíj krigt een autoped en lekkere botterkoekies. EnÖ hiíj leert van beppe hoe ají breiden moeten. Een kostelik boekien mit mooie tekenings.
Et boekien Pake en beppe Pluus is uutgeven in een had omslag en et kost mar 6 euro! Et is te koop biíj de boekhaandel, bol.com, Bornmeer nl en de Stellingwarver Schrieversronte. ISBN 978-90-5615-329-8.

Twiede drok Mit et waeter veur de dokter

Vlak veurdat de Stellingwarver sutelaktie 2014 uut aende zet, is de twiede drok uutkommen van Johan Veenstra zien laeste verhaelebundel Mit et waeter veur de dokter. De eerste drok verscheen in jannewaori 2012 en hadde een oplaoge van 1500 exemplaoren. De twiede drok het een oplaoge van 750 exemplaoren. Et is best wel biezunder dat dír in disse tied nog een twiede drok van et boek verschient. De verkope van boeken keldert overal ommeraek. De room is van de melkÖ De eerste drok van Mit et waeter veur de dokter wodde drokt biíj Banda in Et Vene. Disse twiede drok is verzorgd deur Printbase bv in Suntjehannesge. Dat betekent dat et boek in TsjechiŽ drokt is. Et zicht dír trouwens krek zo mooi uut! Omdat de Stellingwarver Schrieversronte de hieltied minder subsidie krigt is et niet meer te betaelen om boeken in Nederlaand drokken te laoten en dus wodt dír uutweken naor lanen daor et vule goedkoper daon wodden kan. Et is aenlik droevig dat et zo moet. Mar jaÖ Et mooie omslag van et boek is van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. In Mit et waeter veur de dokter staon veertig verhaelen. Meerst humoristisch, mar dír staon ok wel wat serieuzere verhaelen in. Et boek telt 128 bladzieden, kost mar 12,50 euro, en is now overal weer te kriegen.

Een brogge van glas uutverkocht

De Stellingwarver versie van de autobiografische roman Een brogge van glas van Johan Veenstra is uutverkocht. Et boek is allienig nog in een peer boekwinkels te koop. De roman verscheen in 2006. Dír kwammen mit mekeer vier drokken van uut mit een tetaole oplaoge van 4500 exemplaoren. Et boek was een groot sukses en de schriever kreeg deur de jaoren henne een protte ontroerende reakties. Et boek zal now niet nog een keer herdrokt wodden. De Friese vertaeling In brÍge fan glÍs die vleden jaor biíj uutgeveriíje Bornmeer uutkwam en et luusterboek in et Stellingwarfs bin nog wel volop te kriegen en ok via dit webstee te bestellen.

Stellingwarf-Trofee veur Johan Veenstra

Op 19 meie 2010 het Johan Veenstra tiedens de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte de aldereerste Stellingwarf-Trofee kregen veur al et wark dat hiíj deur de jaoren henne veur et Stellingwarfs uut de wege zet het. Nao de herdrok van zien laeste roman Et geheim van de wiend dee blieken dat de tetaole oplaoge van Veenstra zien boeken now meer as 50.000 exemplaoren is. Een respektaobel antal veur zoeín klein taelgebied! De Stellingwarf-Trofee is een keramisch keunstwark mit de kop van een griffioen dat maekt is deur keramist Peter Hiemstra uut Berkoop. De Trofee zal mar hiel of en toe deur de Stellingwarver Schrieversronte an iene uutreikt wodden.

Johan Veenstra: meer as 50.000 boeken!

Op 22 april 2010 is dír een twiede drok verschenen van Johan Veenstra zien laeste roman Et geheim van de wiend. Op 6 meert kreeg Veenstra in Emmen de Streektaelpries 2009 van et Dagblad van het Noorden veur dat boek. Nao et winnen van de pries bin dír van alle kaanten nogal wat extra boeken biíj de Stellingwarver Schrieversronte besteld, dat zodoende het de uutgever besleuten dat de roman rap herdrokt wodden mos. De twiede drok is duzend exemplaoren groot. In elke goeie boekhaandel is et boek now weer te bezetten.
Mit disse herdrok het de Stellingwarver schriever uut Niíjhooltpae een magische greens berikt. De totaole oplaoge van zien boeken is now krek over de 50.000 exemplaoren hennekommen. Veur een klein taelgebied as et Stellingwarfs is dat een unieke prestaosie.
Veenstra is nog lange niet van doel en hool mit de schrieveriíje op. Hiíj warkt op et ogenblik an een niíje bundel mit humoristische verhaelen en wil van ít jaor eins ok uut aende zetten mit et schrieven van een niíje roman.

Johan Veenstra wint streektaalprijs Dagblad van het Noorden

Johan Veenstra het veur zien roman Et geheim van de wiend de streektaalprijs 2009 van et Dagblad van het Noorden wunnen. Mit vier aandere boeken van Drentse en Grunninger schrievers/dichters was hiíj in de kattegerie poŽzie en proza veur de pries nommeneerd. De Drentse zanger DaniŽl Lohues wun de pries in de kattegerie cd/dvd veur zien cd Allennig III. De priezen wodden op 6 meert uutreikt tiedens et grote streektaalfestival !Reur! in de biebeltheek van Emmen. Van de eerste drok van de roman bin nog mar een zeuventig exemplaoren over, dat et ligt in de bedoeling dat de Stellingwarver Schrieversronte over niet al te lange tied mit een twiede drok van et boek kommen zal.

Johan Veenstra nomineerd veur streektaalprijs Dagblad van het Noorden

Johan Veenstra zien laeste roman Et geheim van de wiend is nomineerd veur de streektaalprijs van et Dagblad van het Noorden. Mit vuuf aandere Nedersaksische schrievers is hiíj op íe kotte lieste (shortlist) terechtekommen. Tegere mit Peter Hiemstra overkwam Veenstra dat indertied ok mit heur boek Longerlaand. Op et streektaelfestival Reur op 6 meert in Emmen wodt bekendmaekt wie de pries wunnen het. De nomineerde schrievers in de rebriek proza & poŽzie bin:

Minnezinne. Drentse erotische gedichten Ė Delia Bremer & Ria Westerhuis
Op e tast
Ė Tonko Ufkes
Zo is t nait goan/Zo is het niet gegaan
Ė Jan Glas
Bliedschop veur t bezeren
Ė Henk Puister
Et geheim van de wiend
Ė Johan Veenstra

Niíje gedichten van Johan Veenstra

Dír weren al lange gien gedichten van Johan Veenstra meer in boekvorm te koop. Et laeste boek mit gedichten Longerlaand was al lange uutverkocht. Mar now is et boek Laandschop dír. Et is uutgeven deur de niíje stichting Prop in Berkoop in et kader van Stellingwarf 700. Acht keunsteners hebben heur inspireren laoten deur et mooie laandschop van de Stellingwarven en dat verbeeld in een hiele riegel keunstwarken: schilderiíjen, beelden, pentekenings, broonspanelenÖ Alles is op et ogenblik te zien op een tentoonstelling in Keunstruumte Hiemstra an de Oosterwoldseweg 17 in Berkoop. De tentoonstelling lopt van 21 november t/m 27 december en is eupend op vriíjdag-, zaoterdag- en zundagmiddag van 13.00 tot 17.00 ure. En dír is dus ok een prachtig boek van uutgeven mit ofbeeldings van al die keunstwarken en acht niíje gedichten van Johan Veenstra. Omdat dír rejaol subsidie veur et projekt Laandschop beschikber was kost et boek mar een tientien. Dat is te geef veur zoeín prachtig uutvoerd boek! De acht keunsteners die an et projekt mitwarkt hebben bin Guus Hellegers en Sigrid Hamelink (West-Stellingwarf), Peter Hiemstra en Christiaan Kuitwaard (Oost-Stellingwarf) Rudi Lanjouw en Siemen Dijkstra (Drenthe) en Marian Hulshof en Jan Snijder (Frieslaand).

Et geheim van de wiend de vuufde roman van Johan Veenstra!

Op 28 augustus 2009 is tiedens een kulturele aovend in et MFC De Niíje Stienze in Niíjhooltpae de historische streekroman Et geheim van de wiend verschenen. Et is Johan Veenstra zien 22ste boek en zien vuufde roman. Veenstra vertelt in dit boek et levensverhael van Anna Mulder, een maegien uut de Stellingwarven dat in et veurjaor van 1922 tot over heur oren verliefd wodt op Jan Bouw, een mooie, jonge iekschelder van de Veluwe. Et verhael begint in de hiete zoemer van 2006 as Anna honderd jaor wodt en weerommekikt op heur leven. Ze beleeft in heur gedaachten alles opniíj: heur liefde veur Jan en et leven mit Dieks, een man uut Twente, daor ze laeter mit in de kunde komt. Eerst an et aende van et boek wodt de lezer geweer wat et grote geheim is dat Anna heur hiele leven mit heur mitneumen hetÖ Een roman om in iene goeze uut te lezen! Et boek is uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte, telt 160 bladzieden, en kost 12,50 euro. Et omslag is van Sijtze Veldema. Op et omslag staot et schilderiíje Blesdieker Heide van de Stellingwarver schilder Rinny Siemonsma.

In brÍge fan glÍs is dír!


Biíj uutgeveriíje Bornmeer op íe Gediek is oflopen woensdag In brÍge fan glÍs uutkommen. Et is de deur Folkert de Jong maekte vertaeling van Johan Veenstra zien autobiografische suksesroman Een brogge van glas, die in 2006 verscheen biíj de Stellingwarver Schrieversronte. De Friese vertaeling is wat dikker as de Stellingwarver versie. Et boek telt 176 bladzieden. Johan Veenstra het in et biezunder veur disse Friese uutgifte een Naowoord/Neiwurd schreven. Hoe is et veerdergaon waor et boek ophul en wat veur reakties het de schriever indertied zoal kregen nao et verschienen van de roman? Op die vraogen gaot Veenstra in zien Naowoord in. Van In brÍge fan glÍs bin duzend exemplaoren drokt. Et boek kost 17,50 euro. Et is via on-line bestellen op dit webstee en in alle goeie boekwinkels hier-biíj-omme te kriegen.

Friese vertaeling van Een brogge van glas

Uutgeveriíje Bornmeer het de volgende Friestaelige passetiedinge uutgeven.

Best-seller fan Johan Veenstra yn it Frysk

Een brogge van glas fan de Stellingwerver skriuwer Johan Veenstra wurdt yn it Frysk oerset. De Fryske ferzje sil begjin septimber by Utjouwerij Bornmeer ferskine. Spesjaal foar dizze edysje hat Johan Veenstra in neiwurd skreaun dÍrít er yn fertelt hoeít it him nei it ferskinen fan it boek yn 2006 fergien is en watfoar reaksjes hy krige.

Yn de autobiografyske roman Een brogge van glas beskriuwt Johan Veenstra hoeít er nei de dea fan syn mem te witten komt waít syn heit wie. Hy krijt dan ek te hearren dat er noch in healbroer hie. Neist de syktocht fan de soan nei syn heit, is de leafde yn al har ferskiningsfoarmen in belangryk tema yn it boek: de leafde fan mem en soan, de geheime, homoseksuele leafde fan de skriuwer foar in troude man, en de leafde foar it l‚nskip en de natuer.

Fan de Stellingwerfer edysje binne hast 4000 eksimplaren ferkocht. It boek wurdt oerset troch Folkert de Jong.

Een brogge van glas as luusterboek

Johan Veenstra zien roman Een brogge van glas is now ok as luusterboek te kriegen. Audiofrysk geft mit subsidie van de perveensie Frieslaand een hiele riegel Friestaelige boeken uut as luusterboek en now dus ok een Stellingwarfstaelig boek. Et boek, dat deur de schriever zels veurlezen wodt, staot op vier cdís die in een mooie kassette zitten. Mit mekeer kost et 15 euro. Van de pepieren versie van Een brogge van glas bin al meer as vierduzend exemplaoren verkocht. Van de vierde drok bin nog een kleine driehonderd boeken over. Et is niet de bedoeling dat et boek nog een keer herdrokt wodden zal.

Naachs goelen de honnen uutverkocht


De dadde drok van Johan Veenstra zien twiede roman Naachs goelen de honnen is uutverkocht. Et boek verscheen in 1984 en wodde in de loop van de jaoren twie keer herdrokt. Mit mekeer bin dír now 2000 exemplaoren van de roman verkocht. In 1984 kreeg Johan Veenstra dír de H.J. Bergveldpries veur, de hoogste literaire onderscheiding die een Stellingwarver schriever kriegen kan. Naachs goelen de honnen wodt niet nog een keer herdrokt. Op 28 augustus 2009 komt in et MFC De niíje stienze in Niíjhooltpae Johan Veenstra zien vuufde roman Et geheim van de wiend uut.

Een vlinder van zulver uutverkocht

De dadde drok van Johan Veenstra zien eerste roman Een vlinder van zulver is uutverkocht. Et boek verscheen in 1981 en wodde in de loop van de jaoren twie keer herdrokt. Mit mekeer bin dír now 2000 exemplaoren van de roman verkocht. In 1991 kreeg Johan Veenstra dír de H.J. Bergveldpries veur, de hoogste literaire onderscheiding die een Stellingwarver schriever kriegen kan. Een vlinder van zulver wodt niet nog een keer herdrokt.

Johan Veenstra vertelt veur 2500ste keer


Schriever en verteller Johan Veenstra vertelt op vriíjdag 17 oktober 2008 veur de 2500ste keer argens uut eigen wark. Dat is veur de bewoners van de Kempenaersstaote in Et Vene. Veenstra begon in de haast van 1971 mit zien schrieveriíje in et Stellingwarfs. Krap een jaor laeter vertelde hiíj veur de eerste keer uut eigen wark op íe brulloft van Karst en Saakje Berkenbosch in et dŲrpshuus op Der Izzerd. De wekelikse stiekelstokkies veur Omroep Frieslaand hebben zien optredens indertied geweldig anvieterd. De Stellingwarver schriever het een grote bekendhied kregen deur zien radiovertellegies en wodt sund die tied overal vraogd om veur alderhaande verienings kommen te vertellen. Hiíj reist zodoende mit zien verhaelen deur et hiele noordoosten van et laand, van Twente tot de Wadden. Deur de jaoren henne het hiíj in et schoft van zien optredens veur een kleine honderdvuuftigduzend euro an eigen boeken en cdís verkocht veur zien uutgever de Stellingwarver Schrieversronte. De grote klapper van de laeste jaoren is zien autobiografische roman Een brogge van glas. Et is half en half de bedoeling dat dír toekem jaor, vlak veur de sutelaktie, een niíje roman van Veenstra uutkommen zal. Op íe vraoge as hiíj nao die 2500ste keer gewoon deurgaot mit vertellen zegt hiíj: ĎZolange aík et platte van de voeten onderhole en ze me vraogen blieven, blief ik mit genoegen et pad uutgaon, want et is meraokels mooi wark.í

Dadde drok De wereld is gek

Van Johan Veenstra zien verhaelebundel De wereld is gek is op 10 jannewaori de dadde drok uutkommen. De eerste drok wodde op 27 augustus 2004 prissenteerd in De Zon in Oosterwoolde. Omdat et boek nog altied goed verkocht wodt, wodde eind veurig jaor deur de Stellingwarver Schrieversronte tot een dadde drok besleuten. De tetaole oplaoge van De wereld is gek komt now op 3750 exemplaoren. Et is niet te verwaachten dat et boek hiernao nog een herdrok beleven zal. Johan Veenstra warkt an een niíje verhaelebundel, mar et is zien bedoeling en kom eerst nog mit een niíje roman.

Vierde drok Een brogge van glas

Veurdat begin september de jaorlikse sutelaktie uut aende zet, komt de Stichting Stellingwarver Schrieversronte mit de vierde drok van de autobiografische roman Een brogge van glas van Johan Veenstra. Mit disse drok komt de tetaole oplaoge now op 4500 exemplaoren. De roman is zodoende ien van de best verkochte boeken van de Stellingwarver schriever. Et boek verscheen vleden jaor op 1 september en beleefde drie drokken kot nao mekaander. Behalven dat et boek doe een topper in de Stellingwarver sutelaktie was, was et ok ien van de best verkochte boeken in de Friese sutelaktie. Omdat de dadde drok zo goed as uutverkocht is en dír altied nog een boel vraoge naor de roman is, wodde deur de uutgever tot een vierde drok besleuten. Een brogge van glas is een indrokwekkende en ontroerende roman. In et boek vertelt Johan Veenstra dat hiíj pas nao et wegraeken van zien moeder in 1996 ontdekte wie zien vader was en dat hiíj een halfbreur hadde. Et boek maekte op een protte lezers grote indrok. Veenstra kreeg en krigt nog altied een protte reakties op et boek. Veurig jaor om de kastdaegen henne las de schriever et boek veur op Omroep Frieslaand.

Longerlaand uutverkocht


Et beelde-/gedichteboek Longerlaand van Peter Hiemstra en Johan Veenstra is in een maond tied uutverkocht raekt biíj de uutgever. Et boek kan zodoende niet verkocht wodden in de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte die in september hullen wodt. Van et boek wodden op íe Eupen Stal in Berkoop mar liefst 620 exemplaoren verkocht an keunstliefhebbers uut et hiele laand. Et boek is nog wel te koop in verschillende boekwinkels in de Stellingwarven en Frieslaand.

Longerlaand een biezunder boek van Peter Hiemstra en Johan Veenstra

Op vriíjdag 13 juli verschient et beelde-/gedichteboek Longerlaand van keramist Peter Hiemstra en dichter/schriever Johan Veenstra. Et wodt een prachtig uutvoerd en uniek boek. Longerlaand betekent laand van verlangst. Meer as vuuf jaor bin Peter en Johan doende west mit dit projekt. Van twintig plakkies in de Stellingwarven daor as ziíj beidend op wat veur meniere dan ok wat mit hebben, het Peter een beeld maekt en Johan een gedicht of een serie gedichten. De plakkies liggen deur de hiele Stellingwarven henne: van de oolde zeediek tussen Sliekenborg en Schoterziel tot de Kaele Dunen en de Oosterse Es biíj Appelsche. De keramist en de dichter hebben gien realistische weergaove van de twintig plakkies maekt. Et bin uterings van heur gevuul wodden. Een gevuul biíj een plak. Herinnering of warkelikhied. Vroeger of now. Een persoonlike vertaeling in beeld en poŽzie. De niíje gedichten van Johan Veenstra bin hiele persoonlike gedichten wodden die over twie kammeraoden gaon, zien moeder en ien gedicht gaot over zien Ďonbekendeí vader. Mar uutgaankspunt biíj elk gedicht is altied ien van die mooie plakkies in de Stellingwarven. In et boek zit een kaorte van de Stellingwarven daor de plakkies op weeromme te vienen binnen. Mit et boek kují die plakkies dus biíjlanges gaon.
Et boek is prachtig en hiel luxe, in een had kaft en mit prachtig pepier, vormgeven deur Gert Jan Slagter uut Grunningen. De kleurefotoís van Peter zien beelden bin van Erik en Petra Hesmerg uut Sneek. Sijtze Veldema uut Dwingel het schitterende zwat-wit fotoís maekt van de twintig plakken. Onder elke foto staot een beschrieving van et desbetreffende plak.
Een protte subsidiegevers hebben rejaol centen geven veur dit boek. Daoromme kost et mar vuuftien euro. MarÖ dír komt mar een ienmaolige uutgifte van duzend exemplaoren. Et boek wodt niet herdrokt. Op is op.
In et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop is in et kader van de keunst- en kiekroute Eupen Stal een tentoonstelling van de beelden en de gedichten. De Eupen Stal begint op 14 juli en eindigt op 12 augustus en is daegeliks eupen van 13.00 tot 18.00 ure. Et boek is daor ok te koop. De beelden trouwens ok!

Een brogge van glas op íe radio

Johan Veenstra lest zien suksesroman Een brogge van glas binnenkot veur op íe radio. Et veurlezen van et boek wodt op drie aovens uutzunnen: op 25, 26 en 27 december. Et begint elke aovend om 7 ure op Omroep Frieslaand en et zal iedere keer ongeveer aanderhalf ure duren. Veenstra het de laeste weken vuuf keer naor de studio in Liwwadden west om alles op te nemen. Et is veur de eerste keer dat zoks deur Omroep Frieslaand daon wodt. De VPRO het et in et verleden daon mit de roman De Avonden van Gerard Reve. Op radio en tillevisie woín reklamespotties uutzunnen om andacht an dit projekt te geven. Van et boek bin al meer as drieduzend exemplaoren verkocht! Johan Veenstra is op vriíjdag 22 december, middags tussen 4 en 5 ure, biíj Karen Bies op Omroep Frieslaand-radio te gaaste in et kultuurpergramme De koperen tķn. In et decembernommer van De Moanne komt een interview mit de schriever van Christine Magour over et sukses van Een brogge van glas en wat et boek mit himzels en aanderen daon het.

Een meenske is gien eerpel uutverkocht

De verhaelebundel Een meenske is gien eerpel is uutverkocht. Et boek is allienig hier en daor in een boekwinkel nog te bezetten. Een meenske is gien eerpel verscheen in 1997 en beleefde vuuf drokken. Mit mekeer wodden dír mar liefst 5.500 exemplaoren van verkocht. Et is zodoende an now toe et best verkochte boek van Johan Veenstra. De verhaelebundel zal niet nog een keer herdrokt wodden. Et is now een keer mooi genoeg west. Meensken die een soortgeliek boek hebben willen, kun De wereld is gek anschaffen. Dat boek is nog roem veurraodig en ok dat is een boek mit kotte verhaelties. Meerst humoristisch, soms wat serieuzer.

Dadde drok Een brogge van glas

Op íe kop of acht weken nao et uutkommen van de autobiografische roman Een brogge van glas is op 27 oktober de dadde drok verschenen. Elke drok van et boek telt tot now an toe 1250 exemplaoren. Dat betekent dat dír now al 2500 boeken verkocht binnen en de vraoge is nog altied groot. Nooit eerder wodden dír in zoeín kotte tied zovule exemplaoren van een boek van Johan Veenstra verkocht. De schriever gaot et hiele boek veurlezen in de studio van Omroep Frieslaand in Liwwadden. De Omroep is van doel om et tussen de kastdaegen en niíjjaor op een stok of drie aovens uut te zenden. Een uniek projekt. Nooit eerder dee een regionaole omroep zoks. De VPRO dee een jaor of wat leden etzelde mit De Avonden van Gerard Reve.

Twiede drok Een brogge van glas

Van de roman Een brogge van glas is op 18 september 2006, goed twie weken nao et uutkommen van et boek, al een twiede drok verschenen. De belangstelling veur et boek was van et begin of an overweldigend. Veurdat de sutelaktie begon was de helte van de oplaoge van de eerste drok van 1250 exemplaoren al verkocht. De rest is tiedens de sutelaktie schone opraekt. Et besluut om et boek herdrokken te laoten wodde vier daegen nao de prissentaosie in et MFC De niíje stienze in Niíjhooltpae al neumen. Nooit eerder raekte een boek van Johan Veenstra zo vlogge uutverkocht. De oplaoge van de twiede drok is opniíj 1250 exemplaoren. Et boek is now overal weer volop te kriegen en is ok via on-line bestellen op disse webstee weer te bezetten.

Een brogge van glas, niíje roman van Johan Veenstra

Op 1 september 2006 verscheen et twintigste boek en de vierde roman van Johan Veenstra: Een brogge van glas. Et boek wodde prissenteerd in et niíje multifunktionele centrum De niíje stienze in Niíjhooltpae, et dŲrp daor de schriever zien hiele leven woond het.
Een brogge van glas
is een autobiografische roman. In zien drie veurige romans kwammen wel es autobiografische fragmenten veur, mar dit verhael is van kaft tot kaft echt gebeurd. Eerst nao et wegraeken van zien moeder, now tien jaor leden, kwam Johan Veenstra an de weet wie zien vader was en dat hiíj een halfbreur hadde. Dat gegeven het hiíj bruukt veur disse roman. Hiel eupenhattig vertelt hiíj over zien leven, over de tere dingen, daor niet over praot wodden kon, en over een liefde die geheim blieven moet. Et boek nemt zodoende wel een hiel biezunder plak in in et wark van de schriever.
De Drentse schriever Gerard Nijenhuis kreeg et eerste exemplaor. Hiíj kwam op íe aovend van de prissentaosie ok an et woord, veerder zong de Grunninger zanger Martin Korthuis, Douwe Kootstra interviewde Johan en die las ok nog veur uut et niíje boek. De aovend, die biíjwoond wodde deur 185 meensken, wodde prissenteerd deur Grietje Bosma-Dijkstra.
Et niíje boek is in elke goeie boekhaandel te koop en ok op disse webstee on-line te bestellen. Van et boek bin 1250 exemplaoren drokt, et kost 11 euro.
Een brogge van glas: ISBN-10: 90-6466-135-9 en ISBN-13: 978-906466-135-8.

Dichtbundel Winterlaand uutverkocht

Winterlaand is an now toe de best verkochte dichtbundel van Johan Veenstra.. De twiede drok is onderdehaand ok uutverkocht raekt. De eerste drok verscheen in september 2001 in een oplaoge van 750 exemplaoren. De twiede drok van juni 2003 bedreug 500 exemplaoren. De bundel wodt niet nog een keer herdrokt. Et waachten is now op et verschienen van de gedichten uut et projekt Ode an de Stellingwarven daor Johan Veenstra tegere mit Peter Hiemstra sund december 2001 an warkt. Van 20 plakkies in de Stellingwarven maekt Peter een beeld en Johan een gedicht of een cyklus gedichten. As et projekt hielemaole klaor is, is et de bedoeling dat dír een boek verschient mit de gedichten, fotoís van de keramische beelden en et betreffende plakkien. Mar wanneer dat percies wezen zal is now nog niet te zeggen. Butendat is dír al es over tunteld en geef in de toekomst een bundel mit de mooiste gedichten van de schriever/dichter uut.

Twiede drok De wereld is gek

Vandaege (3 jannewaori 2005) is dír een twiede drok verschenen van de verhaelebundel De wereld is gek. De eerste drok verscheen op 27 augustus van et veurige jaor en raekte in december hielemaole uutverkocht. Zowel de eerste as de twiede drok tellen 1500 exemplaoren. Et boek is now dan ok weer volop te kriegen biíj elke goeie boekwinkel, de Stellingwarver Schrieversronte en via et bestelformelier op dit webstee. Ají alle drokken van alle boeken van Johan Veenstra biíj mekeer optellen dan komt de totaole oplaoge now krek over de 40.000 exemplaoren henne. Een respektaobel tal. De boeken woín dan ok tot veer buten de Stellingwarven verkocht.

De wereld is gek niíj boek van Johan Veenstra

Op 27 augustus verscheen et negentiende boek van de Stellingwarver schriever Johan Veenstra. Et is de verhaelebundel De wereld is gek. In et boek staon 40 kotte verhaelen. Om een protte stokkies kují slim gniezen, mar dír staon ok een stokmennig hiel ontroerende verhaelen in et boek. In poergeef Stellingwarfs lat Johan Veenstra oons et biíjtieden zo wonderlike doen en laoten van de meensken zien. Hiíj het daor oge veur en de gaove om dat mit groot gevuul veur humor weer te geven. Et boek het dezelde opzet as Een meenske is gien eerpel, et boek van Johan Veenstra dat et vaekste herdrokt is.
De wereld is gek wodde prissenteerd op een aovend in Oosterwoolde die orgeniseerd was deur de Stellingwarver Schrieversronte en as thema Ďhumor in de streektaelí hadde. De schriever gaf et eerste exemplaor an zien Drentse kollega-radioverhaeleverteller Jans Polling.
Et prachtige omslag van et boek is maekt deur omslagontwarper Sijtze Veldema uut Dwingel. De wereld is gek telt 128 bladzieden en kost Ä 10,-- ( ISBN 90-6466-123-5). Et boek is in elke goeie boekhaandel te koop en ok on-line te bestellen via disse thuusbladziede.Peter Hiemstra en Johan Veenstra kriegen keunstopdracht Noordwoolde


Keramist Peter Hiemstra en dichter Johan Veenstra hebben van B. en W. van West-Stellingwarf de keunstopdracht veur et centrum van Noordwoolde kregen. Heur schetsontwarp is as eerste uut de busse kommen. Veur et keunstwark is een budget beschikber van Ä 45.000,--.
Peter Hiemstra het uutdocht dat op alle vier hoeken van et kruuspunt een diel van et keunstwark komt te staon. Schieve tegenover mekeer kommen twie beelden op sokkels van 2 meter 40. Op elk van de beide grenieten sokkels komt een keramisch beeld van ongeveer 1 meter 60. Et iene beeld stelt een reiziger veur mit een bakkien op Ďe rogge. Ie kun dír ok iene in zien die mit zien negosie biíj de streek is. Of: in disse tied: de toerist. Et beeld dír schieve tegenover, an de aandere kaant van et kruuspunt, stelt de Noordwooldiger veur, die de reiziger welkom hiet. Hiíj het een hoorn in de haand daor waeter uut stroomt. Veur as de reiziger dust het. Et waeter verwiest vanzels ok naor et waeter van de vaort dat daor vroeger stroomde. An de sokkels bin baankies bevestigd, daor meensken even op zitten kunnen. In et greniet van de baankies komt et beeldmark van Noordwoolde: de Turkse kneupe. Et gedicht wodt in de baankies zaandstraold. Vier regels in et iene baankien en an de overkaant de ere vier regels in et aandere baankien. Dat kan, omdat et een Ďrondí gedicht is. Et maekt in wezen niet uut waor ají beginnen te lezen.
Op Ďe twie aandere hoeken van et kruuspunt kommen, schieve tegen mekeer over, twie witte metaolen konstrukties, die de kontoeren van de vroegere ophaelbrogge zien laoten.
Een protte symboliek dus. In de beelden en in et gedicht. Veur wie et gedicht lezen wil en weten wil waoromme as de dichter et maekt het zoas hiíj et maekt het: hiíj of ziíj kan dat geweer wodden in et internetdagboek van 7 juli 2004 op disse thuusbladziede.

Dubbel-cd Stellingwarver Stiekelstokkies

Op vriíjdagaovend 11 juni verscheen tiedens een feestelike aovend, mit een mooie koppel volk in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, de dubbel-cd Stellingwarver Stiekelstokkies van Johan Veenstra. De cd is uutgeven deur Jan Zwarteveen van JAZ Music in Liwwadden in saemenwarking mit de Schrieversronte. Op Ďe dubbel-cd van Johan Veenstra staon 24 van de mooiste verhaelen, die hiíj indertied veur Omroep Frieslaand verteld het. Johan gaf et eerste exemplaor an Roel Oostra, indertied de grote man van De Lawei in Drachten en tot veur een peer jaor de regisseur van et Stellingwarver kabberetgezelschop Evenpies biíjpraoten. Jan Zwarteveen gaf een maond of wat leden, mit groot sukses, ok al een dubbel-cd uut mit de al lieke bekende radioverhaelen van Akke Radsma.
Johan Veenstra vertelde op Ďe donderdagmiddag om twintig veur iene henne zien Stellingwarver Stiekelstokkies. Hiíj wodde daor in hiel Frieslaand enorm populair mit. De wekelikse stiekelstokkies wodden een begrip. Dír wodde geweldig vule naor luusterd. Sjefeurs zetten zolange de auto even an de kaant van de weg, kiender mossen heur zolange stilleholen enÖ et biebellezen scheut dír in mennig Friese huusholing op Ďe donderdagmiddag wel es biíj in.
Om de twie jaor verschenen dír eertieds een boekien en een kassettebaantien mit de mooiste radiokollums van de oflopen twie jaor. Mit mekeer dus drie boekies en drie baanties. Al dat spul is al jaoren en jaoren uutverkocht. En kassettebaanties bin zowat uut de tied. Mar now bin dus de 24 mooiste verhaelen van die drie baanties op die dubbel-cd zet. Dat zo beleven de Stellingwarver Stiekelstokkies, vuuftien jaor nao et begin op Ďe radio, een niíj begin op cd!
De dubbel-cd is rondomme te kriegen, de verkooppries is Ä 17,90. (JAZ 192450). Hiíj kan ok op disse thuusbladziede via de rebriek On-line bestellen besteld wodden. De cd wodt dan votdaolik toestuurd.

Wonder boven wonder uutverkocht

Et laeste boek van Johan Veenstra, de bundel mit niíje Stellingwarver volksverhaelen Wonder boven wonder, is een goed jaor naodat et uutkwam uutverkocht. Et boek verscheen vleden jaor september in een oplaoge van 1.500 exemplaoren. Wonder boven wonder wodt (veurlopig) niet herdrokt. Dír bin ommes krek twie boeken van Johan Veenstra herdrokt: de verhaelebundel Een meenske is gien eerpel en de dichtbundel Winterlaand. En een beparkte streektaelmark moet niet overvoerd wodden. Butendat het de uutgever Et Boekefoons van de Stellingwarver Schrieversronte van ít jaor al vule meer boeken uutgeven en herdrokken laoten as in veurige jaoren. En et is de bedoeling dat dír ankem jaor een niíj boek mit verhaelen van Veenstra uutkomt. Wanneer is nog niet bekend. De warktitel is De wereld is gek. Et gaot, krek as biíj Een meenske is gien eerpel, om een boek mit meerst humoristische verhaelen. Een herdrok van Wonder boven wonder wodt daornao lichtkaans overweugen.